6A88CFB4 C760 41CC A8C9 7BB3E9B8D478

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krynicach Szkoła Podstawowa imienia Batalionów Chłopskich zaprasza uczniów oraz ich nauczycieli do VIII edycji Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego „To Twoja i moja historia…”

Honorowy Patronat nad powyższym przedsięwzięciem objęli:

Poseł na Sejm RP – Pan Tomasz Zieliński, Wójt Gminy Krynice – Pan Jacek Wiśniewski, Wnuczki ppłk Franciszka Bartłomowicza, ps. „Grzmot” – żołnierza Batalionów Chłopskich:
Pani Prof. Dr hab. Barbara Bartłomowicz – Oesch,
Pani Maria Krystyniecka,
Pani Alina Bartłomowicz – Tulidowicz.

Hasło tegorocznego przedsięwzięcia brzmi: „Dom, do którego prowadzą nieznane ścieżki historii Małej Ojczyzny, Rodziny…

 
Konkurs jest adresowany do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z powiatu tomaszowskiego.

  • Uczniowie zainteresowani konkursem przygotowują w wybranej przez siebie formie: pracę literacką, utwór poetycki, pracę plastyczną lub pracę fotograficzną. Powinny one przedstawiać historię domu, rodziny, których członkowie walczyli w ruchu oporu podczas II wojny światowej oraz ich losów w okresie powojennym na podstawie wspomnień krewnych, sąsiadów, przyjaciół, znajomych.

Prace należy przesłać do 19 grudnia 2023 r. na adres:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krynicach
Krynice 9
22-610 Krynice
Z dopiskiem: VIII Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny

Kontakt telefoniczny z organizatorem: 84-663-02-15

REGULAMIN
OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z KONKURSEM