SAMORZĄD UCZNIOWKI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KRYNICACH im. BATALIONÓW CHŁOPSKICH

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

 PRZEWODNICZĄCY  Maciej Buczak
 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  Wiktoria Flak
 SKARBNIK  Julia  Jędruszko
 SEKRETARZ  Joanna Kowalska
 SEKCJA ARTYSTYCZNA
 SZEF  Martyna Bądyra
 CZŁONKOWIE  Julia Jędruszko
 Antonina Gałan
 Katarzyna Matuszak
 Oskar Hawryluk
SEKCJA CHARYTATYWNA
 SZEF  Julia  Jędruszko
 CZŁONKOWIE  Martyna Bądyra
 Maciej Stopa
 Antonina Gałan
 Katarzyna Matuszak
SEKCJA FOTOGRAFICZNA
 SZEF  Julia Strona
 CZŁONKOWIE  Kinga Gałka
 Maciej Stopa