6A88CFB4 C760 41CC A8C9 7BB3E9B8D478

"Prośmy, św. Jana Pawła II, by wypraszał u Boga łaskę szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa dla dzieci całego świata."

W niedzielę 15 października uczniowie klas IV – V naszej szkoły wzięli udział w uroczystych obchodach upamiętniających XXIII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II. Cywilizacja życia.”, który przypada każdego roku w rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Podczas Dnia Papieskiego pochylamy się co roku nad jednym z aspektów nauczania Jana Pawła II.

Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem A. Wiśniewskiej i Z. Perduna przypomnieli na nowo Osobę Świętego Jana Pawła II oraz niezwykle głębokie i zawsze aktualne nauczanie. Mogliśmy na nowo usłyszeć Jego głos, zobaczyć w różnych sytuacjach Jego postać, posłuchać o Jego życiu i wsłuchać się w słowa kierowane do ludzi na różnych kontynentach świata. Piękna scenografia oraz galowe stroje uczestników były dopełnieniem tej uroczystości. Nie ulega wątpliwości, że dziś szczególnie potrzebujemy słów pokrzepienia, otuchy, wparcia i modlitwy takiego Autorytetu i takiego Świętego jak Jan Paweł II.

Z. Perdun