831640D0 1E72 45EE BEB8 487034AB3F6EDnia 27 września 2023 roku uczniowie klas VI, VII i VIII SP uczestniczyli w wyjeździe do Lublina. Głównym celem wycieczki był udział w 63 Pokazach Fizycznych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie , a dodatkowo zwiedzanie Telewizji TVP 3 Lublin. Podczas wizyty w telewizji uczniowie mieli okazję zapoznać się z pracą dziennikarzy oraz zobaczyć sale studyjne, reżyserki, miejsca gdzie nagrywane są programy telewizyjne między innymi „Jeden z dziesięciu” czy „Panorama”. Natomiast program 63 Pokazów z Fizyki obejmował cztery zagadnienia: Fizyka latania, Poprzez zabawę do praw fizyki , Rezonanse i Termodynamika.
Dzięki pokazom z fizyki, które zostały zaprezentowane uczestnikom profesjonalnie, z użyciem specjalistycznej aparatury i z nutką humoru, uczniowie pogłębili świadomość użyteczności fizyki i jej powiązań z techniką, medycyną, ekologią, życiem codziennym, a przede wszystkim z postępem i rozwojem cywilizacyjnym.
Wyjazd zorganizowała Pani Maria Sagan- nauczyciel fizyki. Opiekę wychowawczą w czasie wyjazdu sprawowały: p. Anna Kochan, p. Jolanta Maciąg oraz p. Robert Zieliński.