2807031B 79F2 4BA6 8984 6927542FA7D8Lekturą 12. edycji Narodowego Czytania była powieść Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem". 19 września 2023 r. odbyło się spotkanie literackie, zorganizowane przez Gminną Bibliotekę w Krynicach oraz naszą szkołę. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Gminy Krynice na czele z wójtem gminy Panem Jackiem Wiśniewskim, jak również Pani  Joanna Jamroz – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach, Pan Jerzy Łaszkiewicz – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach, Pan Janusz Hałasa przewodniczący Rady Seniorów Gminy Krynice oraz prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynicach Pan Leszek Kołodziej i prezes Stowarzyszenia – Krynice dla Roztocza – Pani Jadwiga Sidor. Nie zabrakło także przewodniczących Rady Rodziców szkoły i przedszkola Pani Stanisławy Bosiak i Pani Jagody Karbowniczek oraz oczywiście uczniów i nauczycieli naszej placówki.

Po oficjalnym powitaniu wszystkich gości przez Panią Jolantę Maciąg – dyrektora szkoły oraz odczytaniu przez Pana wójta listu prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, skierowanego do uczestników tegorocznej akcji, w którym opisuje walory powieści i przesłanie akcji,  nastąpiła cześć najważniejsza, interpretacja fragmentów lektury.

Na początek zostały zaprezentowane wybrane cytaty. Następnie kolejno przedstawiciele GOPS-u, straży pożarnej, sołtysów, seniorów, GOK-u oraz KG Polany odczytali poszczególne sceny, które zabrały uczestników w podróż do nadniemeńskiej rzeczywistości. Natomiast uczniowie kl. VI, VII i VIII przybliżyli zebranym ,,Legendę o Janie i Cecylii”.

Wydarzenie to pozwoliło naszej społeczności lokalnej dołączyć do tej powszechnej akcji zachęcającej do publicznego czytania dzieł literatury polskiej, a przybyli goście, w swoich egzemplarzach powieści, mogli na koniec otrzymać pamiątkowy stempel.