Serdeczne podziękowania dla:

Pani Prof. Dr hab. Barbary Bartłomowicz-Oesch
Pani Marii Krystynieckiej
Pani Aliny Bartłomowicz-Tulidowicz
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Tomasza Zielińskiego
Wójta Gminy Krynice – Pana Jacka Wiśniewskiego 

za objęcie Honorowym Patronatem VII edycji Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego ,,To Twoja i moja historia…’’ – ,,Partyzanci – nieustraszeni bohaterowie tamtych dni… Nagroda Jubileuszowa w 80. rocznicę upamiętnienia Bitwy pod Zaborecznem’’.