2 lutego 2023 roku Poczet Sztandarowy, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Batalionów Chłopskich przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym udali się na Mszę świętą w kościele parafialnym w Krynicach, by uczcić pamięć poległych żołnierzy. Później uczestnicy obchodów przeszli pod pomnik BCh w Krynicach, gdzie odbył się apel pamięci, oddano salwę honorową i złożono wieńce.
Następnie uroczystości odbywały się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krynicach. Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy – Pan Jacek Wiśniewski, który przywitał wszystkich zgromadzonych na obchodach 80. rocznicy zwycięskiej Bitwy pod Zaborecznem.

Z kolei młodzi aktorzy z VII klasy przedstawili montaż słowno-muzyczny, który został przygotowany w oparciu o autorski scenariusz, opatrzony hasłem: ,,Bohaterowie tamtych dni…”. Siódmoklasiści zaprosili publiczność do zimowej brzeziny usłanej krzyżami, płonącego leśnego ogniska, a także do izby wiejskiej chaty. Do obejrzenia części artystycznej zachęcały już pierwsze dźwięki gry na instrumencie klawiszowym, znanej pieśni partyzanckiej ,,Idą leśni”. Ta melodia  towarzyszyła wspomnieniom żołnierza, ukazując klimat wojny na terenie Krynic i okolicznych wiosek z przełomu stycznia/lutego 1943 roku. Scena rozgrywająca się w ubogiej chacie, w której syn prosi matkę o błogosławieństwo przed bitwą, poruszyła wielu odbiorców, a jej dopełnieniem stała się nostalgiczna piosenka ,,Matczyne serce”. Oryginalne słowa fragmentów przysięgi żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz dziewcząt Ludowego Związku Kobiet rozbrzmiewały na tle melodii z filmu ,,Polskie drogi”. Symboliczne białe róże, które otrzymały sanitariuszki-łączniczki od żołnierzy-partyzantów zostały złożone na nieznanej mogile, na której zapłonął Znicz Pamięci. Punktem kulminacyjnym tego programu była musztra z repliką broni oraz głosowa interpretacja wierszy ,,Ballada o Stasiu…” i ,,Pieśń o domu”.  Do uczniów z klasy VII dołączyły dzieci z klasy I, by wspólnie przedstawić utwór Władysława Bełzy ,,Kto ty jesteś? Polak mały…”. Z bukietem białych i czerwonych róż uczniowie podziękowali Panu  Ksaweremu Semczukowi za jego odwagę, poświęcenie oraz niezłomność, a także stwierdzili, że jest on dla nich niezwykłym bohaterem tamtych dni. W imieniu Pana Ksawerego Semczuka kwiaty i życzenia przyjął jego syn – Pan Wojciech Semczuk.

Nad programem artystycznym w wykonaniu uczniów z klasy siódmej i klasy pierwszej czuwali: Alina Wiśniewska, Anna Parfin, Adam Mużacz. 

Później odbyło się podsumowanie VII edycji Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego "To Twoja i moja historia…" - "Partyzanci - nieustraszeni bohaterowie tamtych dni…". Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pani Jolanta Maciąg przedstawiła główne przesłanie tego konkursu i podziękowała za objęcie Honorowym Patronatem następującym osobom: Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Panu Tomaszowi Zielińskiemu, Wójtowi Gminy Krynice – Panu Jackowi Wiśniewskiemu, Wnuczkom ppłk. Franciszka Bartłomowicza, ps. „Grzmot” – żołnierza Batalionów Chłopskich: Pani Prof. Dr hab.  Barbarze Bartłomowicz-Oesch, Pani Marii Krystynieckiej, Pani Alinie Bartłomowicz-Tulidowicz. Białe i czerwone róże wręczone przez uczniów z klasy siódmej były wyrazem ogromnej wdzięczności. 

Protokół z konkursu odczytała Wicedyrektor szkoły Pani Aneta Stanisławek, a nagrody wręczali: w imieniu Posła na Sejm RP Pana Tomasza Zielińskiego – Pani Małgorzata Mamrocha, Wójt Gminy Krynice pan Jacek Wiśniewski, Pani Prof. Barbara Bartłomowicz-Oesch, Pani Maria Krystyniecka, Pani Alina Bartłomowicz-Tulidowicz, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krynicach Pani Jolanta Maciąg. Nagrodę Jubileuszową – za najlepszą pracę o Bitwie pod Zaborecznem otrzymał Oskar Hawryluk ( SP Krynice), zaś Nagrody Główne ex aequo - za najlepsze prace o żołnierzach Batalionów Chłopskich odebrali: Cyprian Świderek (SP Nr 3 Tomaszów Lubelski), Zuzanna Piwko (SP Krynice), Jakub Hawryluk (SP Krynice), Nicola Beńko (SP Krynice).

Pani Prof. Barbara Bartłomowicz-Oesch przyznała dodatkowe nagrody Wyróżnienia wnuczki ,,Grzmota” dla niektórych uczestników VII Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego ,,To Twoja i moja historia…”. Uzyskali je następujący uczniowie: Magdalena Kita (SP Nr 3 Tomaszów Lubelski), Karol Pejda (SP Krynice), Maciej Koper (SP Nr 3 Tomaszów Lubelski), Paweł Luciak (SP Krynice), Michał Skrzyński (SP Krynice), Joanna Kowalska (SP Krynice), Karolina Jasińska (SP Nr 3 Tomaszów Lubelski), Magdalena Jasińska (SP Krynice),  Izabela Sachajko (SP Krynice), Aleksandra Pawelec (SP Nr 3 Tomaszów Lubelski).

Dyrekcja szkoły, Nauczyciel kierują szczególne podziękowania do Rodziców uczniów klasy siódmej, którzy z wielkim zaangażowaniem i determinacją  włączyli się w przygotowanie dekoracji - przepięknej scenerii. Ogromna pomoc Rodziców jest nieocenionym wkładem w powyższe przedsięwzięcie.

3 lutego 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbyła się sesja popularno-naukowa ,,Wierni tradycji. Żywią i bronią. Bataliony Chłopskie w bitwie pod Zaborecznem w 80. rocznicę wydarzeń". Uczestniczyli w niej między innymi Dyrekcja naszej szkoły a także uczniowie z klas VII-VIII wraz z nauczycielami historii. Wśród prelegentów obecna była Pani Prof. Barbara Bartłomowicz-Oesch, która opierając się na wspomnieniach uczestników bitwy, mówiła o świadomości młodego pokolenia i pamięci narodowej. Pan Mateusz Ratyński z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie przedstawił wykład ,,Centralne kierownictwo ruchu ludowego. Powstanie i działalność", zaś Pan Janusz Kłapeć z Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie mówił o  ,,(Nie)zapomnianych bohaterach spod Zaboreczna i Róży w pamięci lokalnej". Uwagę zgromadzonych przykuły prezentacje multimedialne ,,Partyzanckie wspomnienie. Bohaterowie z albumów i szuflad" Pani Beaty Gałan-Smól z GOK-u w Krynicach oraz "Prezentacja fotografii z kroniki doktora Janusza Petera i źródeł rodzinnych" Pana Roberta Czyża z Muzeum Regionalnego im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim.

Dwudniowym uroczystościom zorganizowanym w nasze szkole towarzyszyły wystawy: ,,Powstanie Zamojskie w obrazach’’ (Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie),  ,,Zaboreczno 1943/Rekonstrukcje bitwy 2018-2020” (Zamojska Grupa Fotograficzna).

Te niezwykłe wydarzenia z drugiego i trzeciego lutego 2023 r.  zapiszą się na długo w pamięci niejednej osoby. Naszą postawą i zaangażowaniem oddaliśmy hołd żołnierzom Batalionów Chłopskich, którzy 80 lat temu pod dowództwem kapitana Franciszka Bartłomowicza, heroicznie i zwycięsko walczyli pod Zaborecznem…

Materiał opracowała: Anna Parfin

 

galeria zdjęć z Akademii

 

galeria zdjęć z podsumowania konkursu