W Szkole Podstawowej została przeprowadzona VII edycja Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego ,,To Twoja  i moja historia…’’. Myśli przewodnie tegorocznego konkursu brzmiały: ,,Partyzanci – bohaterowie tamtych dni…”, Nagroda Jubileuszowa w 80. rocznicę upamiętnienia Bitwy pod Zaborecznem”.
Konkurs adresowany był do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z powiatu tomaszowskiego.
Na VII Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny wpłynęły prace uczniów ze szkół podstawowych z Łosińca, Tomaszowa Lubelskiego i z Krynic. Uczestnicy konkursu przybliżyli sylwetki bohaterów wydarzeń w 80. rocznicę zwycięskiej Bitwy pod Zaborecznem. Prace literackie, utwory poetyckie, prace plastyczne i fotograficzne dotyczyły niezwykłej historii partyzanta – bohatera tamtych dni walczącego o wolność ojczyzny, rodziny, przyjaciół, mieszkańców wsi/miasta a także przyszłych pokoleń.

WYNIKI KONKURSU