Szkoła Podstawowa w Krynicach zaprasza uczniów oraz ich nauczycieli do udziału w VII edycji Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego „To Twoja i moja historia…”. Myśli przewodnie tego Konkursu brzmią: ,,Partyzanci – bohaterowie tamtych dni…”, Nagroda Jubileuszowa w 80. rocznicę upamiętnienia Bitwy pod Zaborecznem”.
Przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem Posła na Sejm RP Tomasza Zielińskiego i Wójta Gminy Krynice Jacka Wiśniewskiego. Honorowy Patronat został również przyznany przez Panie, Wnuczki ppłk Franciszka Bartłomowicza, ps. „Grzmot” – żołnierza Batalionów Chłopskich.

Powyższy Konkurs jest adresowany do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z powiatu tomaszowskiego. Uczniowie zainteresowani Konkursem przygotowują pracę w wybranej formie: literackiej, poetyckiej, plastycznej, fotograficznej. Powinny one dotyczyć niezwykłej historii Partyzantów- bohaterów walczących w okresie II wojny światowej w imię wolności swoich rodzin, mieszkańców społeczności lokalnej a także przyszłych pokoleń.

 

Prace konkursowe należy przesłać do 16 grudnia 2022 r. na adres:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krynicach
Krynice 9
22-610 Krynice
Kontakt telefoniczny z organizatorem: 84-663-02-15

regulamin konkursu

oświadczenia