RozpoczecieSP23 3Dnia 4 września 2023r. po uroczystej  Mszy Świętej w gronie zaproszonych Gości , Rodziców i Nauczycieli  przedszkolaki i  uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krynicach powitali nowy rok szkolny.

Uroczystość szkolną rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu państwowego z udziałem sztandaru Szkoły Podstawowej w Krynicach im. Batalionów Chłopskich. Tego dnia Pani Dyrektor  w swoim  przemówieniu zwróciła się do każdego z: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników oświaty i przedstawicieli organów prowadzących szkołę. W sposób szczególny zwróciła się do uczniów klasy 1, którzy po raz pierwszy zasiądą w szkolnej ławce i ósmoklasistów, dla których nadchodzący rok będzie ostatnim rokiem nauki w szkole. Pierwszoklasistom życzyła wielu pozytywnych doświadczeń i radości ze zdobywania wiedzy. Uczniom zaś klasy 8  powodzenia na egzaminach Ósmoklasisty oraz trafnych wyborów związanych z  kolejnym etapem kształcenia.

Dyrektor wszystkim  życzyła spokojnej pracy, przynoszącej sukcesy i radość czerpaną z podejmowania nowych wyzwań. Wykorzystania 300 dni  nowego roku szkolnego, jako źródła  nowych szans i możliwości, w sposób najlepszy jak potrafimy. Tak, aby, jak  napisała  do nas w swoim liście z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty  u   progu kolejnych wakacji,  każdy mógł śmiało powiedzieć „Był to dla mnie bardzo dobry rok szkolny!”.

Po części  oficjalnej  przedszkolaki i uczniowie spotkali się w klasach z wychowawcami.

Zatem drodzy uczniowie !
By każda lekcja uczyła Was czegoś nowego, by zawsze działo się coś ciekawego
!
Powodzenia w nowym roku szkolnym!