ubezpiecznieDecyzją  Rodziców  uczestniczących w spotkaniu  z Pool Brokerem p. Danielem Derko   dzieci i uczniowie w roku szkolnym 2023/2024  będą ubezpieczeni w firmie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Ubezpieczenie  jest dobrowolne. W załączniku są  warunki ubezpieczenia, oferta jest ujęta na stronach 3-4. Forma zawarcia ubezpieczenia NNW imienna.

Roczna składka ubezpieczenia  dziecka i  ucznia  szkoły wynosi 50.00 zł.

Załącznik:  Oferta grupowego ubezpieczenia EDU PLUS

Jolanta Maciąg