trzymaj forme REALIZACJA PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W KRYNICACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży szkolnej, ich rodzin i środowiska lokalnego poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, czyli promocję aktywności fizycznej oraz prawidłowego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:

1. Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności ruchowej.                                  

2. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania dobrego zdrowia i kondycji fizycznej.

3. Uświadomienie zagrożeń dla młodego organizmu – anoreksja, bulimia.

4. Propagowanie zdrowego trybu życia.

5. Zwiększenie aktywności ruchowej poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego oraz na zawodach sportowych.

Adresatami programu są uczniowie i nauczyciele klas V – VIII Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krynicach oraz ich rodziny, środowisko lokalne.

Program realizowany będzie na lekcjach biologii, wychowania do życia w rodzinie techniki, plastyki, godzinach wychowawczych, lekcjach wychowania fizycznego oraz różnych formach zajęć sportowych, a także zajęciach świetlicowych.

 

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU „TRZYMAJ FORMĘ”

 1. Propagowanie zdrowego żywienia i higienicznego trybu życia na lekcjach biologii, techniki, wychowania fizycznego, wychowania o życia w rodzinie, plastyki, godzin wychowawczych, zajęć świetlicowych  (cały rok szkolny).
 2. Przeprowadzenie badań BMI (Body Mass Index) na wybranej grupie uczniów. Celem badań jest sprawdzenie prawidłowej masy ciała (lekcje biologii).
 3. Propagowanie i wdrażanie 10 zasad prawidłowego żywienia opracowanych według Instytutu Zdrowego Żywienia w Warszawie: ulotki, plakaty, reklama (cały rok szkolny).
 4. Praktyczne zaznajamianie uczniów z produktami żywnościowymi i ich składem (cały rok szkolny):
 • umiejętność czytania etykiet (np. dodatki do żywności, które samodzielnie nie są przeznaczone do spożycia – dodane do produktu wpływają na jego trwałość, konsystencję, barwę, zapach lub smak).
 1. Propagowanie aktywnego stylu życia poprzez zajęcia wychowania fizycznego i różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych (cały rok szkolny):
 • Gry i zabawy rekreacyjno – sportowe.
 • Organizowanie środowiskowych imprez rekreacyjno – sportowych, np. „Sportowy Dzień Dziecka połączony z Piknikiem ekologicznym”.
 • Organizacja Szkolnych Turniejów w grach zespołowych.
 • Udział uczniów w różnorodnych pozaszkolnych zawodach sportowych.
 • Organizowanie pogadanek na temat zdrowej żywności.
 1. Realizacja projektów edukacyjnych o tematyce zdrowego trybu życia: „Energetykom mówię NIE” – lekcje chemii,  „Fakty i mity o odchudzaniu” – lekcje biologii , przedstawienie teatralne  „ Kolorowy świat witamin”(cały rok szkolny).
 2. Zdrowe przekąski dla dzieci - zajęcia świetlicowe.
 3. Udział uczniów w konkursie Trzymaj formę.
 4. Dobre praktyki – dawanie przykładu własnym zachowaniem, np. wspólne z uczniami jedzenie II śniadania; propagowanie picia wody, jedzenia warzyw i owoców, aktywności sportowej np. poprzez gimnastykę śródlekcyjną;
 5. Realizacja programów edukacyjnych, np. „Warzywa i owoce w szkole”, „ Mleko w szkole”.