sportowe talentyProgram Sportowe Talenty to pilotażowa edycja projektu edukacyjno – sportowego zainicjowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Udział w programie je dobrowolny. Program prowadzony jest przez nauczycieli w-f szkół województw opolskiego oraz lubelskiego z perspektywą jego rozszerzenia w roku szkolnym 2023/ 2024 na wszystkie 16 województw.

Jego celem jest odkrywanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów oraz zdiagnozowanie poziomu sprawności dzieci w polskich szkołach. Fundamentem programu jest narzędzie SportoweTalenty.pl udostępnione nauczycielom w celu wprowadzania i   monitorowania wyników testów sprawnościowych przeprowadzanych podczas lekcji w-f.

Zanonimizowane wyniki testów zostaną z czasem udostępnione klubom sportowym, które za pośrednictwem szkoły będą mogły kontaktować się z rodzicami, aby zaproponować im dalszy sportowy rozwój ich dziecka.


msit                                                                 mein