„ Poznaj swojego sąsiada”- Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

poznajswojegosasiadaPoznaj swojego sąsiada” to zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Forum Polsko – Czeskie 2023, realizowane w ramach akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych.
Projekt „Poznaj swojego sąsiada” ma na celu edukację międzypaństwową dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3) oraz zapoznanie dzieci z kulturą, tradycją, zwyczajami Polski i Czech poprzez przeprowadzenie multimedialnej lekcji edukacyjnej z zakresu edukacji międzynarodowej, którą uczestnicy projektu p
12 czerwca 2023 r. W Szkole Podstawowej w Krynicach im. Batalionów Chłopskich przeprowadzono w klasach 1-3 tematyczną lekcję w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „ Poznaj swojego sąsiada”, finansowanego z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko- Czeskie 2023”. Uczniowie poznali dziedzictwo kulturowe Polski i Czech, symbole narodowe obu krajów, zwyczaje podobieństwa i różnice kulturowe. Wspólnie śpiewano piosenkę po czesku a także tańczono do czeskiej melodii. Dzieci poznały smak czeskich cukierków- lentilek oraz słodkich ciasteczek- linecke cukrowi, a na koniec dzielnie rozwiązywały karty pracy.