SAMORZĄD UCZNIOWKI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ w KRYNICACH im. BATALIONÓW CHŁOPSKICH

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 PRZEWODNICZĄCY  Maciej Buczak
 ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  Michał Skrzyński
 SKARBNIK  Joanna Kowalska
 SEKRETARZ  Julia Strona
 SEKCJA ARTYSTYCZNA
 SZEF  Magdalena Jasińska
 CZŁONKOWIE  Jagoda Sagan
 Jakub Cik
 Michał Adamczuk
SEKCJA CHARYTATYWNA
 SZEF  Natasza Kawalec
 CZŁONKOWIE  Katarzyna Matuszak
 Kinga Gałka
 Paweł Luciak
 Jan Hałasa
SEKCJA FOTOGRAFICZNA
 SZEF  Wiktor Jamroż
 CZŁONKOWIE  Maciej Jasina
 Maciej Stopa
 Szymon Flak