RADY RODZICÓW

PRZY ZESPOLE SZKOLNO– PRZEDSZKOLONYM W KRYNICACH 

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KRYNICACH im. BATALIONÓW CHŁOPSKICH

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
im. MARII KACZYŃSKIEJW KRYNICACH

 PRZEWODNICZĄCY  Stanisława Bosiak  PRZEWODNICZĄCY  Jagoda Karbowniczek
 ZASTĘPCA PRZEW.  Stanisław Matuszak
 ZASTĘPCA PRZEW  Marta Burda
 SEKRETARZ  Anna Kołodziej
 SEKRETARZ  Katarzyna Chrzanowska
 SKARBNIK  Joanna Szeremeta