Z kart historii Szkoły w Krynicach

1 szkolaW Krynicach jednoklasowa szkoła polska powstała we wrześniu 1916 roku. Pierwszą nauczycielką została Felicja Wolf, pracująca tutaj do 1918 r. Przez kolejny rok uczyła Kazimiera Przestrzelska. W roku 1919 podniesiono stopień organizacyjny szkoły do dwuklasowej.

 

W okresie międzywojennym kierownikami szkoły byli:

  • Edmund Fuchs 1919 – 1923,
  • Józef Sidorski 1923 -  1929,
  • Aleksander Szubert 1929 – 1934,
  • Eugeniusz Kołomyjec 1934- 1943,
  • Jan Karczewski 1944 – 1954.

W okresie międzywojennym w szkole pracowało co najmniej 39 nauczycieli. Z podanych źródeł wynika, że byli to:

 Jadwiga Fuchs 1919- 1924  Zofia Kołodzińska 1928 – 1929 
 Franciszek Wild 1920 – 1924  Ludwik Podgórski 1929 – 1930
 Aleksander Koczałkowski 1921 – 1922  Helena Podgórska 1931- 1935
 Teofil Matejko 1923 – 1927  Henryk Wichowski 1931 – 1934
 Jan Batalia 1927 – 1928  Jerzy Szcześniewski 1933 – 1934
 Helena Głowacka 1927 – 1929  Janina i Eugeniusz Kołomyjec 1934 – 1942
 Helena Witter- Matejko 1929 – 1927  Stanisław Jaremczuk 1934 – 1936
 Maria Okolicz 1927 – 1929  Wacław Mróz 1934 – 1935
 Piotr Cygan 1924 – 1925  Olga Hryniewicz 1935 – 1936
 Bronisława Święcicka 1924 – 1930  Jan Czerkaniuk 1935 – 1936
 Michał Komisarczuk 1927 – 1930  Maria Gąsiorowska 1936 – 1937
 Aleksander i Natalia Szubertowie 1927- 1930  Wanda Sobczykowa 1936 – 1939
 Andrzej Niedbała 1930 – 1931  Teresa Łaskowska 1935 – 1943
 Wacław Bałka 1928 – 1929  Aleksander Czerwinie 1936 – 1937
 Eugeniusz Kadler 1930 – 1931 Tadeusz Niedziałkowski 1937 – 1943
 Czesław Kupa 1930 – 1931  Alina Kępińska 1937 – 1938
 Andrzej Piłat 1929 – 1930  Eleonora Turska 1937 – 1938
 Stanisław Matyjasek 1929 – 1933  Maria Cichocka 1938 – 1940

 

Źródło: Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne,
Rocznik Tomaszowski 5,
Tomaszów Lubelski 2016.

 

W kolejnych latach (1954-1975) Kierownikiem  Szkoły był Feliks Łukowski. Wówczas pracowali następujący nauczyciele:

 Baj Wanda  Jaworska –Zaleska Anna  Pokrywka Adela
 Bigos Danuta  Kawka Mieczysław  Śmiech Józefa
 Chwiejczak Irena  Karczewska Maria  Śmiech Mieczysław
 Cząstkiewicz Ksawera  Lebieda Stanisław  Warzocha Grażyna
 Dominik Aniela  Łukowska Michalina  Zwolak Bogumiła
 Gałan Ryszard  Organista Halina  Zaleski Tadeusz
 Gałan Waleria  Pachla Krystyna  

 

W kolejnych latach szkoła kierują: Stefan Sacewicz (1975-1977), Jan Jachymek (1977-1980), Stanisław Domański (1980-1983). Według przekazu dowiadujemy się,że wówczas nauka odbywała się w trzech budynkach: budynkiem głównym był budynek straży pożarnej oraz tzw. Grechutówka i  budynek, w którym mieszkali Państwo Karczewscy. Według danych wynika,że wówczas do szkoły uczęszczało 232 uczniów z miejscowości: Krynice, Dabrowa, Majdan Krynicki, Polanówka, Polany,Romanówka, Zadnoga, Antoniówka, Zaboreczno. W obwodzie szkoły funkcjonowały dwa punkty filialne w Dąbrowie i Majdanie Krynickim z oddziałami 0-III

W roku szkolnym 1991/92 i kolejnych latach  pracują następujący nauczyciele:

 Gałan Waleria,Dyrektor Szkoły w latach 1983-1996  Litwińczuk Barbara, Z-ca Dyrektora  Senejko Jerzy
 Domańska Krystyna  Kawa Krystyna  Cieślińska Jadwiga
 Domański Stanisław  Korolko Radosław  Matwiej Bożena
 Gałan Aneta  Kusiak Teresa  Zatorska Krystyna
 Gałan Ryszard  Piwko Helena  Legieć Beata
 Gałan Barbara  Pasieczna Walentyna  Jasiówka Maria
 Hordyj Andrzej  Osuch Tadeusz  Stopa- Soroka Monika
 Hordyj Bożena  Mużacz Maria  Śmiech Teresa
 Hacia Maria  Semczuk Alicja  Wiśniewska Alina
 Kawecka Anna  Sachajko Maria  Pachla Elżbieta

 

3 szkolaBudynek obecnej szkoły został oddany do użytku 2 lutego 1962 roku, zaś  4 lutego odbyła się uroczystość przekazania do użytku nowej szkoły, której nadano imię 20-lecia PPR. W 1982 roku wystąpiono z wnioskiem do Kuratorium o zmianę imienia szkoły. 10 czerwca 1983 roku w Zbiorczej Szkole Gminnej w Krynicach odbyła się   uroczystość nadania szkole imienia Romualda Traugutta i wręczono także sztandar.

Kolejnym Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta została Krystyna Domańska(1996-2006). Reforma oświaty wprowadza zmiany w szkole.

Od 1 września 1999 roku powstaje Publiczne Gimnazjum w Krynicach, które funkcjonuje wraz z sześcioletnią szkołą podstawową. Dyrektorem Gimnazjum został Tadeusz Osuch, który piastował tę funkcję w latach 1999-2006.  Nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum lub dopełniający etat:

 Baj Agata  Śnieć Maria  Matwiej Bożena
 Hordyj Andrzej  Kamela Jolanta  Matwiej Wacław
 Hordyj Bożena  Kobielarz Beata  Kobylarz Justyna
 Perdun Alina  Pozdnikina Nadyja  Kowalski Tomasz
 Perdun Zbigniew  Sagan Maria  Momot Dorota
 Soroka-Stopa Monika  Mużacz Adam  Bajan Sylwia
 Sachajko Anna  Zieliński Robert  Parfin Anna

 

Niezwykła uroczystość nadania imienia Batalionów Chłopskich z udziałem władz państwowych  odbyła się 12 listopada 2000 roku. Publiczne Gimnazjum  funkcjonowało do końca czerwca 2019 roku.

                             4 szkola                        5 szkola

Kolejnym Dyrektorem Szkoły był Wacław Matwiej (2006-2013), następnie funkcję tę piastowała Agata Baj w latach 2013-2022. W roku szkolnym 2018/2019 odbył się ostatni egzamin gimnazjalny i pierwszy egzamin ósmoklasisty. Wówczas powstała Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich.

6 szkolaOd 1 września 2021 roku zostaje połączona szkoła podstawowa wraz z przedszkolem i przyjmuje nazwę Zespół Szkolno-Przedszkolny, w którym funkcjonuje  Publiczne Przedszkole, do którego uczęszczają trzy grupy: 3-4-latków, 5-latków i 6-latków. Natomiast 13 czerwca  2022 roku  odbyło  się uroczyste otwarcie Publicznego Przedszkola imienia Marii Kaczyńskiej. Z inicjatywy Dyrektor Szkoły Baj Agaty i Wicedyrektora Matwieja Wacława zostaje otwarta Szkolna Izba Pamięci im. Feliksa Łukowskiego.

 1 września roku 2022roku  Dyrektorem Szkoły zostaje Maciąg Jolanta, Wicedyrektorem Stanisławek  Aneta.