Logopeda szkolny

Ewelina Kobielarz - Gniwek

Dzień tygodnia

Godziny konsultacji logopedy

Poniedziałek

12:00 – 13:00

                                                                                                                                  
                                                                                                               Serdecznie zapraszam !
                                                                                                                                 Logopeda ;-)

 

Kiedy warto wybrać się na konsultację logopedyczną?

 • dziecko nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, nie reaguje na imię, nie reaguje na polecenia,
 • dziecko wysuwa język między zęby podczas mówienia,
 • dziecko oddycha ustami w ciągu dnia, śpi z otwartą buzią/chrapie
 • dziecko nadmiernie się ślini,
 • dziecko w 4 roku życia zamienia głoskę [k] na [t], [d] na [g], nie wymawia poprawnie głoski [l], nie wymawia głosek s,z,c,dz,
 • dziecko w 5 roku życia nie wymawia głosek sz, rz, cz, dż,
 • dziecko w 6 roku życia nie wymawia głoski r,
 • dziecko 7- letnie nie wymawia jakichś głosek lub wymawia je w sposób zdeformowany,
 • dziecko ma trudności z nauką czytania, pisania,
 • dziecko się jąka,
 • dziecko przestało mówić w określonych miejscach lub nie odzywa się do osób np. zawsze w przedszkolu lub w sklepie,
 • w każdym momencie, gdy mamy wątpliwości, co do prawidłowości rozwoju mowy i komunikacji,
 • niezależnie od wieku, dziecko mówi niewyraźnie, wypowiedzi są niezrozumiałe.