EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Informacje o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu w 2024 r. znajdują się  załącznikach. Są to dokumenty ze strony CKE.

Informacje szczegółowe, informatory o egzaminach, przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdują się na stronie www.oke.krakow.pl

Egzamin ósmoklasisty w roku 2024

  • Język polski- 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • Matematyka- 15 maja 2024r. (środa) – godz. 9:00
  • Język angielski- 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

 
Załączniki:

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu ósmoklasisty w 2024 roku

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20230817%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202024%20FIN.pdf

Informacja

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2024/komunikaty/20230817%20E8%202024%20Informacja%20COMPL%20FIN.pdf

Komunikat o dostosowaniach

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2024/komunikaty/20230817%20E8_24%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20FIN.pdf

Komunikat o przyborach

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/2024/komunikaty/20230817%20E8_EM_24%20Komunikat%20o%20przyborach%20FIN.pdf