Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krynicach

Krynice 9, 22-610 Krynice

tel. 84 663 02 15
fax. 84 663 02 33

NIP 921-17-06-463

zskrynice@wp.pl

Biblioteka Szkolna


Historia biblioteki szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krynicach jest ściśle związana z powstaniem i rozwojem szkoły. W obecnym budynku biblioteka mieści się od roku 1962.
 
Biblioteka Publicznego Gimnazjum rozpoczęła działalność w 1996 roku, kiedy to w myśl założeń reformy oświaty utworzone zostało gimnazjum im. Batalionów Chłopskich. Od tamtego czasu przy Zespole Szkół działały ramię w ramię biblioteki Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.
 
W roku 2017 w związku z kolejną reformą edukacji Zespół Szkół przekształcony zostal w szkołę podstawową, z tego też powodu biblioteka obu szkół uległa połączeniu.
 
Godziny pracy
W roku szkolnym 2021/2022 biblioteka szkolna zaprasza odwiedzających w godzinach:
 
BIBLIOTEKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 
Dzień tygodnia

Godziny pracy

 poniedziałek

 

 wtorek 
 środa
 
 czwartek 
 piątek

 

 

 
 
Regulamin biblioteki:
1. Wypożyczać książki wolno tylko na swoje nazwisko.
2. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie w godzinach pracy biblioteki.
3. Ze zbioru podręcznego uczniowie korzystają wyłącznie na miejscu.
4. Książki, materiały z tego zbioru mogą być wypożyczane nauczycielom na lekcje. Część księgozbioru można przekazać do użytku w pracowniach przedmiotowych. Wówczas odpowiedzialność materialna za zbiór spoczywa na nauczycielu przedmiotu.
5. Maksymalny czas wypożyczeń książki to 2 tygodnie/ z wyjątkiem lektur na kolejny okres.
6. Uczeń może posiadać na swoim koncie jedynie 3 książki plus lektura, maksymalnie 4 pozycje.
7. Lektury szkolne ze względu na ograniczoną ilość egzemplarzy wypożyczane są na okres 2 tygodni.
8. Uczeń przygotowujący się do konkursów ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
9. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę, nie może korzystać z księgozbioru (w wyjątkowych sytuacjach mogą być naliczane kary pieniężne w wysokości 5 groszy za każdy dzień zwłoki).
10. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zgubienie książek i innych materiałów.
11. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
12. Czytelnik. Który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela – bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
13. Na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
14. W godzinach pracy biblioteki uczniowie mogą korzystać z komputera i Internetu w celu poszukiwania informacji do konkursów, projektów i zadań domowych.
15. W pomieszczeniach bibliotecznych obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
16. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.
 
Głównym celem biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów i pracowników szkoły, jak również gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wszelkich materiałów bibliotecznych.
 
Biblioteka gromadzi lektury, beletrystykę, literaturę popularnonaukową oraz czasopisma. Biblioteka posiada również zbiory multimedialne, w tym: kasety VHS (filmy edukacyjne, ekranizacje lektur), programy multimedialne na CD (encyklopedie, słowniki, materiały nauki języków), a także CD Audio i DVD. Księgozbiór Biblioteki Zespołu Szkół obejmuje ponad 10 000 pozycji. Biblioteka prowadzi akcesję czasopism, takich jak: Żywią i Bronią, Język niemiecki - nauczaj lepiej, Wiedza i Życie, Świat Nauki.
W pomieszczeniu biblioteki wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalistyczne, słowniki językowe i rzeczowe, albumy oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy.
Użytkownicy biblioteki mogą korzystać również ze stanowiska komputerowego z dostępem do internetu. Czytelnicy mają wolny dostęp do półek i mogą samodzielnie wybierać książki. Regał z "nowościami" zachęca do sięgania po nowinki książkowe.
 
Biblioteka prowadzi działalność propagującą czytelnictwo. Co roku organizowane są obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych. Biblioteka włącza się do akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Organizowane są konkursy czytelnicze.
 
 
Free business joomla templates