Dnia 27 października 2022 r. w Przedszkolu im. Marii Kaczyńskiej w Krynicach odbyła się  pierwszy raz uroczystość upamiętniająca patronkę przedszkola. Wydarzenie przebiegało według zaplanowanego harmonogramu.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00. Pani dyrektor Jolanta Maciąg przywitała gości: Wójta Gminy Krynice-Pana Jacka Wiśniewskiego, Sekretarza Gminy Krynice - Pana Marcina Kurzępę, Skarbnika Gminy Krynice-Panią Sylwię Piturę, Referenta ds. oświaty-Panią Edytę Komadowską, Przewodniczącą Rady Gminy Krynicy-Panią Bogumiłę Dziubińską, rodziców, nauczycieli, pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krynicach i dzieci.

Następnie Pani dyrektor przybliżyła wszystkim zgromadzonym postać patronki przedszkola: Maria Kaczyńska była osobą niezwykle skromną, kochającą dzieci i bardzo oddaną rodzinie. Kolejnym etapem uroczystości był program artystyczny przygotowany pod hasłem ŚLADAMI NASZEJ PATRONKI. Wychowawczynie i grupy przedszkolne: Ewelina Kobielarz-Gniwek-trzylatki, Katarzyna Szkałuba-Bzikot-czterolatki, Jadwiga Cieślińska-pięciolatki, Wiesława Rachańska-sześciolatki oraz Pani Małgorzata Kluczyńska zaprezentowały wzruszające wystąpienia. Mali artyści dzielnie recytowali wiersze, śpiewali piosenki oraz przedstawili piękne  układy taneczne.

Wszystkie dzieci zostały nagrodzone  brawami i słodkim poczęstunkiem. Delegacja przedszkolaków, rodziców i gości UG Krynice złożyła kwiaty przy wejściu do przedszkola, gdzie znajduje się tablica  poświęcona patronce.

Podsumowaniem uroczystości było oglądanie ekspozycji zdjęć i projekcji filmowej upamiętniającej wątki z życia Marii Kaczyńskiej.

galeria zdjęć