Dnia 29 września 2022 roku uczniowie klas VI -VIII SP   uczestniczyli w wycieczce do Lublina pod opieką nauczycieli: p. S. Bajan, p. A. Parfin oraz p. J. Maciąg. Głównym celem wycieczki był udział  uczniów w  62 Pokazach z Fizyki zorganizowanych przez Oddział Lubelskiego Towarzystwa  Fizycznego w Instytucie Fizyki UMCS Lublin.
A zgodnie z programem wycieczki  dodatkowym punktem  były warsztaty w   Muzeum Wsi Lubelskiej i posiłek w dawnej szkole z Bełżca przekazanej i przeniesionej na teren MWL.  W ramach warsztatów uczniowie  przeszli 2,5-godzinną ścieżkę edukacyjną, która  składała się z pięciu ok. 25-minutowych przystanków.

Przy udziale zaproszonych wykonawców z obszaru Lubelszczyzny oraz pracowników  Muzeum,  uczniowie wzięli udział w spotkaniach z dziedzictwem kulturowym regionu. Na ożywionych stanowiskach, zaprezentowane zostały im  dawne zajęcia, z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi i technologii. Poznali zawód powroźnika, łatacza.  Odwiedzili i skorzystali z usług w miasteczkowym zakładzie fryzjerskim. Posłuchali wiejskiej muzyki tradycyjnej oraz odkryli swoje talenty  tworząc wycinankę lubelską.

Kolejny punkt wycieczki   62 pokazy z fizyki wdrożył uczniów w tajniki fizyki w zakresie czterech zagadnień:  Optyki,  Elektrostatyki,  Mechaniki – ruchu obrotowego oraz Płynów Pokazy  zostały przygotowane dla uczniów w sposób  przystępny i profesjonalny  z użyciem specjalistycznego sprzętu z nutką humoru. Dzięki takiej mieszance nauki połączonej z zabawą uczniowie pogłębili świadomość użyteczności fizyki. Dostrzegli jej powiązania  z techniką, medycyną, ekologią, życiem codziennym, a przede wszystkim z postępem i rozwojem cywilizacyjnym.

Zarówno pierwszy jak i drugi punkt naszej wycieczki dostarczył uczniom wielu niezapomnianych wrażeń. Za rok powtarzamy !

galeria zdjęć