6A88CFB4 C760 41CC A8C9 7BB3E9B8D478

Dnia 13 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krynicach odbyła się akademia z okazji 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Udział w niej wzięła cała społeczność szkolna, przedszkolaki, nauczyciele, pracownicy szkoły , rodzice oraz zaproszeni goście: emerytowani nauczyciele oraz przedstawiciele Gminy Krynice; Wójt p. Jacek Wiśniewski, Sekretarz p. Marcin Kurzępa, Skarbnik p. Sylwia Pitura , Referent ds. oświaty p. Anna Kołodziej, Radny Gminy Krynice p. Janusz Iskierka.
Uroczystość otworzyła Pani Dyrektor Jolanta Maciąg od powitania zaproszonych gości i całej społeczności szkolnej.

Następnie uczniowie klasy pierwszej z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze, tańczyli oraz śpiewali piosenki. Pani Dyrektor poprzez dotkniecie ogromnym zaczarowanym ołówkiem ramienia każdego dziecka , zmieniła je w prawdziwego ucznia. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki.

Uczniom klasy I życzymy wielu sukcesów i radości w zdobywaniu wiedzy.
Po pasowaniu na scenę wkroczył Mały i Duży Samorząd, który tańcem , piosenką i słowem uświetnił obchody Dnia Nauczyciela. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie i troskę o dobro wychowanków wręczając wszystkim pracownikom własnoręcznie przygotowane słodkie upominki.
W punkcie kolejnym uroczystości Dyrektor szkoły wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym wręczyła Nagrody Dyrektora oraz podziękowała za ich zaangażowanie, życzyła wszystkim satysfakcji i sukcesów z wykonywanej pracy.
Po wystąpieniu dyrektora głos zabrał Wójt Gminy Krynice . Swoje wystąpienie rozpoczął od wręczenia nauczycielom przyznanej Nagrody Wójta, po czym na ręce Dyrekcji złożył najlepsze życzenia i kwiaty dla wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów.
Ostatnim punktem było wystąpienie przedstawicieli Rady Rodziców p. Stanisławy Bosiak i p. Marty Burdy, złożenie życzeń , bukietu kwiatów oraz kosza słodkości dla całego grona pedagogicznego na ręce Pani Dyrektor.
Wszystkim pracownikom życzymy pomyślności a uczniom i przedszkolakom wielu sukcesów i radości w zdobywaniu wiedzy.
Beata Kobielarz, Krystyna Małyska