Szkoła Podstawowa w Krynicach

Krynice 9, 22-610 Krynice

tel. 84 663 02 15
fax. 84 663 02 33

NIP 921-17-06-463

zskrynice@wp.pl
kontakt@zskrynice.pl

 Historia szkoły


 
Budynek, w którym obecnie funkcjonuje Zespół Szkół w Krynicach (bez pomieszczeń sali gimnastycznej) powstał w 1962 roku. Otwarcie miało miejsce 4 lutego 1962r. Funkcję kierownika szkoły pełnił wówczas Pan Feliks Łukowski. Skład Rady Pedagogicznej: Cząstkiewicz Ksawera, Pachla Krystyna, Gałan Waleria, Zwolak Bogumiła, Łukowska Michalina, Karczewska Maria, Rycak Zofia. Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego był Pan Tadeusz Matwiej, a funkcję Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Szkoły pełnił Pan Lucjan Szawracki.
 
Po Panu Feliksie Łukowskim funkcje dyrektora szkoły pełnili: Jan Jachymek, Stefan Saczewicz, Stanisław Domański, Waleria Gałan i jej zastępca Barbara Litwińczuk, Krystyna Domańska z zastępcą Heleną Piwko.
 
W momencie powstania szkoły nadano jej imię 30-lecia PRL, a od 1983 roku szkoła nosi imię Romualda Traugutta. Imię patrona wyłoniono w drodze konkursu. Od 1983 r. szkoła posiada także sztandar.
 
W wyniku wieloletnich starań związanych z budową sali gimnastycznej, 14 grudnia 1995 roku nastąpiło uroczyste jej otwarcie. Środki finansowe na budowę sali pozyskiwano z różnych źródeł, między innymi z: MEN, KO w Zamościu, EFRWP Warszawa, UKFiT Warszawa, Urząd Gminy Krynice, zakłady pracy, komitet rodzicielski. Pozyskiwaniem w/w środków zajmowało się wiele osób i instytucji. Prekursorem tych działań był zawiązany w 1983 roku Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej, którego przewodniczącą została Pani Janina Stecko.
 
 

W 1999 roku, w wyniku wdrażania reformy oświatowej, w szkole w Krynicach utworzono Publiczne Gimnazjum im. Batalionów Chłopskich z klasami I-III. Dyrektorem gimnazjum został Pan Tadeusz Osuch.
Szkoła Podstawowa w tym czasie funkcjonowała z klasami I-VI i oddziałem "0". Funkcję dyrektora pełniła pani Krystyna Domańska.
 
 
 
W 2006 roku Rada Gminy Krynice podjęła uchwałę o utworzeniu Zespołu Szkół w Krynicach. W jego skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta i Publiczne Gimnazjum im. Batalionów Chłopskich.
Dyrektorem Zespołu jest Pani Agata Baj, a wicedyrektorem Pan Wacław Matwiej.
 
 
ZS 01
Free business joomla templates